Styrelsen

Vid kontakt med styrelsen används i första hand info@hajomsfiber.se

Hajomsfiber Ekonomiska förening Styrelse

Johan Brelind (johanbrelind@hotmail.com) ord.

Hans Nilsson (hans.nilsson@flygfrakt.se) Kassör

Hans-Olof Andersson (hajomhoa@hotmail.com)

Peter Edensvärd (edensvards@yahoo.se)

Lars Dahlström (lars@dahlstroms.nu)

Jan Henriksson (jan.henriksson67@gmail.com)

Jonas Sandberg (jasandberg@telia.com)

Göran Nilsson (goran.s.nilsson@telia.com)

Fredrik Jambrén (fredrik@jambren.com)

Ingvar Bertilsson (friared@telia.com)

Jörgen Johansson (skenejorgen@hotmail.com)

Olof Skönvall (olof.skonvall@gmail.com)