Styrelsen

Hajomsfiber Ekonomiska förening Styrelse

Hans-Olof Andersson (hajomhoa@hotmail.com) ord.

Bertil Jambrén (redovisning@jambren.com) kassör

Peter Edensvärd (edensvards@yahoo.se)

Lars Dahlström (lars@dahlstroms.nu)

Hans Nilsson (hans.nilsson@flygfrakt.se)

Jan Henriksson (hajom@ebrevet.nu)

Jonas Sandberg (jasandberg@telia.com)

Göran Nilsson (goran.s.nilsson@telia.com)

Fredrik Jambrén (fredrik@jambren.com)

Ingvar Bertilsson (friared@telia.com)

Jörgen Johansson (skenejorgen@hotmail.com)

Lennart Andersson (franklennart@live.se)

Johan Brelind (johanbrelind@hotmail.com)